جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت

Showing 1–36 of 3522 results

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز آخرین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود
  ROSTIC-WHITEROSTIC-WHITE

  آجر رستیک سفید

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر مترمربع68 قالب لازم دارد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  ROSTIC-WHITEROSTIC-WHITE

  آجر رستیک طوسی

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر مترمربع68 قالب لازم دارد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  ROSTIC-REDROSTIC-RED

  آجر رستیک قرمز رندوم

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر مترمربع68 قالب لازم دارد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  ROSTIC-BROWNROSTIC-BROWN

  آجر رستیک قهوه ای

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر مترمربع68 قالب لازم دارد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  ROSTIC-NESCAFEROSTIC-NESCAFE

  آجر رستیک نسکافه ای

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر متر مربع شامل 68 قالب می باشد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  ROSTIC-NESCAFE-BROWNROSTIC-NESCAFE-BROWN

  آجر رستیک نسکافه ای قهوه ای رندوم

  0
  ویژگی ها
  • عرض:6 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:1 سانتی متر
  • هر مترمربع68 قالب لازم دارد.
  227,000 تومان
  +
 • ناموجود
  PELAK-ONOIN-SKIN-GHAZAGHIPELAK-ONOIN-SKIN-GHAZAGHI

  آجر قزاقی پوست پیازی

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  • هر مترمربع75 قالب لازم دارد.
  260,000 تومان
  +
 • حراج !
  ناموجود
  PELAK-MIX-GHAZAGHIPELAK-MIX-GHAZAGHI

  آجر قزاقی ترکیبی (زرد-اخرایی-سفید)

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  • هر مترمربع75 قالب لازم دارد.
  208,000 تومان
  +
 • حراج !
  ناموجود
  PELAK-YELLOW-GHAZAGHIPELAK-YELLOW-GHAZAGHI

  آجر قزاقی زرد

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  • هر مترمربع75 قالب لازم دارد.
  208,000 تومان
  +
 • حراج !
  ناموجود
  PELAK-RED-OKHRAPELAK-RED-OKHRA

  آجر قزاقی قرمز(اخرایی)

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  • هر مترمربع75 قالب لازم دارد.
  208,000 تومان
  +
 • ناموجود
  A2,15R-BRICK

  آجر مدل A2,15R

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  230,000 تومان
  +
 • ناموجود
  A3,20A3,20

  آجر مدل A3,20

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  260,000 تومان
  +
 • ناموجود
  B00B00

  آجر مدل B00

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  255,000 تومان
  +
 • ناموجود
  B10&B20B10&B20

  آجر مدل B10&B20

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  265,000 تومان
  +
 • ناموجود
  B10RB10R

  آجر مدل B10R

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  260,000 تومان
  +
 • ناموجود
  B15RB15R

  آجر مدل B15R

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  255,000 تومان
  +
 • ناموجود
  B15TB15T

  آجر مدل B15T

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  260,000 تومان
  +
 • ناموجود
  BD70BD70

  آجر مدل BD70

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  255,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D10D10

  آجر مدل D10

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  265,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D15D15

  آجر مدل D15

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  265,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D30D30

  آجر مدل D30

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  260,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D40D40

  آجر مدل D40

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  255,000 تومان
  +
 • ناموجود
  DL00DL00

  آجر مدل DL00

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:19.5 سانتی متر
  • ضخامت:3.5 سانتی متر
  290,000 تومان
  +
 • ناموجود
  DL10-BRICKDL10-BRICK

  آجر مدل DL10

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7 سانتی متر
  • طول:30 سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  295,000 تومان
  +
 • ناموجود
  DL15DL15

  آجر مدل DL15

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:19.5 سانتی متر
  • ضخامتک3.5 سانتی متر
  295,000 تومان
  +
 • ناموجود
  DL40DL40

  آجر مدل DL40

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:19.5 سانتی متر
  • ضخامت:3.5 سانتی متر
  295,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D10D10

  آجر مدل T10

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7.5 سانتی متر
  • طول:28سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  245,000 تومان
  +
 • ناموجود
  t20t20

  آجر مدل T20

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7.5 سانتی متر
  • طول:28سانتی متر
  • ضخامت:3 سانتی متر
  245,000 تومان
  +
 • ناموجود
  D15&D20D15&D20

  آجر مدلD15&D20

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:20 سانتی متر
  • ضخامت:2 سانتی متر
  255,000 تومان
  +
 • ناموجود
  RA-ENGLISH-FIREPROOFRA-ENGLISH-FIREPROOF

  آجر نسوز انگلیسی رندوم

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:26 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع60 قالب لازم دارد.
  174,000 تومان
  +
 • ناموجود
  STAR-ENGLISH-DESIGNSTAR-ENGLISH-DESIGN

  آجر نسوز انگلیسی رندوم استار

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7 سانتی متر
  • طول:31 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع40 قالب لازم دارد.
  168,000 تومان
  +
 • ناموجود
  CODE2&3-ENGLISH-DESIGNCODE2&3-ENGLISH-DESIGN

  آجر نسوز انگلیسی کد2&3

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:26 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع60 قالب لازم دارد.
  174,000 تومان
  +
 • ناموجود
  WHITE-WATERPROOFWHITE-WATERPROOF

  آجر نسوز سفید

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7 سانتی متر
  • طول:31 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع40 قالب، لازم دارد.
  330,000 تومان
  +
 • ناموجود
  RANDOM2-SHAMUTI-FIREPROOFRANDOM2-SHAMUTI-FIREPROOF

  آجر نسوز شاموتی رندوم

  0
  ویژگی ها
  • عرض:5.5 سانتی متر
  • طول:26 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع60 قالب، لازم دارد.
  217,000 تومان
  +
 • ناموجود
  RANDOM2-SHAMUTI-FIREPROOFRANDOM2-SHAMUTI-FIREPROOF

  آجر نسوز شاموتی رندوم2

  0
  ویژگی ها
  • عرض:7 سانتی متر
  • طول:31 سانتی متر
  • ضخامت:2.5 سانتی متر
  • هر مترمربع40 قالب، لازم دارد.
  227,000 تومان
  +