جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت

Showing 1–36 of 156 results

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز آخرین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود
  Brotherhood 154sp surface sink

  سینک اخوان 154sp روکار

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : روکار
  • نام محصول : سینک 154-اس پی اخوان | Akhavan sink 154sp outset
  • وضعیت لگن : دو لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • وضعیت سینی : تک سینی
  892,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 1

  سینک اخوان توکار ۱

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 1 اخوان | Akhavan sink 1 inset
  • وضعیت لگن : بدون لگن
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۸ میلیمتر
  798,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 108

  سینک اخوان توکار ۱۰۸

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 108 اخوان | Akhavan sink 108 inset
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۸ میلیمتر
  1,256,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 109

  سینک اخوان توکار ۱۰۹

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 109 اخوان | Akhavan sink 109 inset
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۸ میلیمتر
  1,210,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 110

  سینک اخوان توکار ۱۱۰

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک اخوان 110 | Akhavan sink 110 inset
  • وضعیت لگن : دو لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۸ میلیمتر
  1,313,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 12

  سینک اخوان توکار 12

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک اخوان 12 | Akhavan sink 12 inset
  • وضعیت لگن : دو لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود 0/8 میلیمتر
  1,587,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 130

  سینک اخوان توکار 130

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 130 اخوان | Akhavan sink 130 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : یک لگن – بزرگ 70 سانتی
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,648,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 136

  سینک اخوان توکار ۱۳۶

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 136 اخوان | akhavan sink 136 inset
  • وضعیت لگن : دو لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۶ میلیمتر
  944,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brother Sink 136sp

  سینک اخوان توکار 136sp

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک اخوان 136 فانتزی | AKhavan sink 136-sp inset
  • وضعیت لگن : دو لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ضخامت ورق : حدود ۰/۶ میلیمتر
  1,004,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 139

  سینک اخوان توکار 139

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 139 اخوان | Akhavan sink 139 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک بزرگ و یک میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,408,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 14

  سینک اخوان توکار 14

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 14 اخوان | Akhavan sink 14 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : یک لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,166,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 141

  سینک اخوان توکار 141

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 141 اخوان | Akhavan sink 141 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,518,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 145

  سینک اخوان توکار 145

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 145 اخوان | Akhavan sink 145 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,587,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 147

  سینک اخوان توکار 147

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 147 اخوان | Akhavan sink 147 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,587,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 147 NEW

  سینک اخوان توکار 147 NEW

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 147 جدید اخوان | Akhavan sink 147 new inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,809,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 15

  سینک اخوان توکار 15

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 15 اخوان | Akhavan sink 15 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,324,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 157

  سینک اخوان توکار 157

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 157 اخوان | Akhavan sink 157 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک بزرگ و یک میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,287,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 158

  سینک اخوان توکار 158

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 158 اخوان | Akhavan sink 158 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک بزرگ و یک میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,287,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 159

  سینک اخوان توکار 159

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 159 اخوان | Akhavan sink 159 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,587,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brother Sink 159 NEW

  سینک اخوان توکار 159 NEW

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 159 جدید اخوان | Akhavan sink 159 new inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,742,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 18

  سینک اخوان توکار 18

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 18 اخوان | Akhavan sink 18 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,421,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 2

  سینک اخوان توکار 2

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 2 اخوان | Akhavan sink 2 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک بزرگ و یک میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : 0/8 میلیمتری
  1,234,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 22

  سینک اخوان توکار ۲۲

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک اخوان 22 | Akhavan sink 22 inset
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • وضعیت سینی : بدون سینی
  489,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 300

  سینک اخوان توکار 300

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 300 اخوان | Akhavan sink 300 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن متوسط
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,381,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 300s

  سینک اخوان توکار 300s

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 300 اس اخوان | Akhavan sink 300s inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک بزرگ و یک متوسط
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,090,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 302

  سینک اخوان توکار 302

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 302 اخوان | Akhavan sink 302 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن متوسط
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,381,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 304

  سینک اخوان توکار 304

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 304 اخوان | Akhavan sink 304 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن متوسط
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,381,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 306

  سینک اخوان توکار 306

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 306 اخوان | Akhavan sink 306 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,205,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 308

  سینک اخوان توکار ۳۰۸

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 308 اخوان | Akhavan sink 308 inset
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  • ورق ساخت کشور ایتالیا
  2,233,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 310

  سینک اخوان توکار 310

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 310 اخوان | Akhavan sink 310 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن میوه شور
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,205,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 312

  سینک اخوان توکار ۳۱۲

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 312 اخوان | Akhavan sink 312 inset
  • دارای لگن چپ و راست
  • ورق ساخته شده در کشور ایتالیا
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  1,544,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 314

  سینک اخوان توکار ۳۱۴

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 314 اخوان | Akhavan sink 314 inset
  • دارای لگن چپ و راست
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  1,544,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 316

  سینک اخوان توکار ۳۱۶

  0
  ویژگی ها
  • نوع سینک : توکار
  • نام محصول : سینک 316 اخوان | Akhavan sink 316 inset
  • وضعیت لگن : یک لگنه
  • نوع استیل : استیل معمولی
  • ورق ساخته شده در کشور ایتالیا
  1,564,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 318

  سینک اخوان توکار 318

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 318 اخوان | Akhavan sink 318 inset
  • نصب به صورت : توکار
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – یک لگن بزرگ و یک لگن متوسط
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,176,000 تومان
  +
 • ناموجود
  Built-in Brotherhood sink 334

  سینک اخوان توکار 334

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 334 اخوان | Akhavan sink 334 inset
  • نصب به صورت : توکار ( دست ساز )
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : دو لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,697,000 تومان
  +
 • ناموجود

  سینک اخوان توکار 336

  0
  ویژگی ها
  • نام محصول : سينک 336 اخوان | Akhavan sink 336 inset
  • نصب به صورت : توکار ( دست ساز )
  • نوع ورق استیل : استیل ضد زنگ Aisi – 304
  • تعداد و نوع لگن : یک لگن – بزرگ
  • ضخامت ورق استفاده شده : استیل با ضخامت بالا | یک میلیمتری
  2,160,000 تومان
  +